Books by Erika MikaelssonGood News For A Change


Goda nyheter för en ännu bättre värld


De 17 – het verhaal achter de Principes voor Kunst en Leven


THE 17 – The story behind the principles for art and life


De 17 – Vägen till principerna för konsten och livet