Book SV DE 17

De 17 – Vägen till principerna för konsten och livet

Författare: Erika Mikaelsson
Utgiven: Kommer under 2021
ISBN: 978-91-984790-2-7
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 146
Antal bilder: 92
Målningar av Curt: 32
Foton i färg: 49
Foton i svartvitt: 12
Mått bredd / höjd: 178 mm / 254 mm
Utgåva: Femte utgåvan
Köp på
Köp
Kommer snart
Kommer snart

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


En sommarnatt 1964 inträffade något som skulle förändra den unge konststuderande Curt Källmans liv totalt. Föga visste han då att det skulle leda till att han ett 20-tal år senare startade Vedic Art, ett annorlunda sätt att förhålla sig till skapandet och livet.

“Med penslarna i himlen och fötterna på jorden.” Under många år avstod konstnären Curt Källman till stor del från sin egen utställningsverksamhet för att undervisa. Tusentals människor i Sverige och övriga Norden har lockats till kurserna på södra Öland. Läs den fascinerande och stundtals dramatiska historien om konstnären Curt Källmans väg till grundandet av det som idag är Vedic Art. En fri konstutbildning som steg för steg samtidigt lär oss konsten att leva. Sannare och närmare oss själva i en global gemenskap.

I västerlandet har vi länge hyllat användandet av de logiska och de tekniska delarna av hjärnan. Nu är det dags att skapa balans genom att öva upp de delar hjärnan som bland annat står för det kreativa och skapandet. I Vedic Art går man igenom 17 principer – 17 steg som för oss ut i skaparprocessen – livsprocessen. Curt Källman har genomlevt och erfarit alla dessa steg. Välkommen att följa med på hans livsresa fram till de 17.

Denna bok är en samling berättelser om konstnären som skapade Vedic Art, ackompanjerade av hans egna målningar.

Här följer ett utdrag ur boken.

Prolog

“Den blå timmen är inne. En mörkblå silhuett böljar på Ölands absoluta sydspets. Skuggor bryter sig ur den mörka massan och avslöjar att det är 70 personer som trängs på den lilla landtungan som skjuter ut i havet.

Tysta. Förväntansfulla, inför det skådespel som inom kort skall spelas upp inför deras ögon. Naturens eget skådespel. Där första akten är solens nedgång vid den västra horisonten. Kort därefter, med en snabb huvudvridning, följer nästa akt där fullmånen majestätiskt reser sig upp ur havets östra horisontlinje.

Blicken söker sig sakta mot en skäggprydd man. Sista akten börjar när han öppnar sin näve i en gest till konstens gudinna. Det gyllene pulvret sprids i den svaga vinden och landar på den milt gungande vattenytan. Naturen själv skapar i detta nu ett konstverk av guld. För alla och envar att tyda. För alla och envar att njuta av och förundras över.

I en enda skärva av ett ögonblick förstår man allt. Alla frågor får ett svar. Enkelt och lätt. Själen jublar.”
Erika Mikaelsson, Buresjön 2015.

Recensioner

“Erika Mikaelssons DE 17 bjuder en mycket fascinerande läsning om Curt Källman, som bland annat är grundaren av den konstriktning som benämns “Vedic art” och som har 17 principer.

Dessa principer eller steg betraktas som det som startar den kreativa processen.

Boken är ytterst välskriven och författaren har valt att skriva i en stil som närmast kan beskrivas som en saklig, men ändå nästan poetisk, prosa med biografiskt innehåll.

De 17 är mycket läsvärd och ger en god bild av hur Curt Källmans liv som konstnär och konstlärare utvecklats. Det intryck den ger är att den också skrivits under inflytande av just de 17 principerna för “Vedic art”, d.v.s. som en navigationskarta med vars hjälp människan uttrycker sig.”
Lektör Jan Teghammer, Bibliotekstjänsts recensioner.

Om författaren

Erika Mikaelsson har arbetat som nyhetsjournalist i över 20 år på tidning, radio och TV.