Om oss

Vem står bakom Turning Pages Förlag?

Vi är en grupp författare, konstnärer och opinionsbildare, som inte ser oss som en latent grupp, utan mera som ett flöde av energi. Medlemmarna avlägger en sorts tysthetslöfte, för att bevara energins kraft att påverka. Det material som kommer ut via oss, har vi gemensamt funnit ligga i linje med våra attityder och värderingar. Vi ser oss inte som en politisk grupp – varhelst andra än vill placera oss.

Våra publiceringar

De böcker vi stödjer kommer troligen att finnas i bokhandeln, såvida boklådorna via Bokinfo hittar och finner våra passningar värda en större publik.

Delar av produktionen säljs också direkt via respektive författare.

Vi tjänar heller inga stora pengar på vår verksamhet, utan ser vår uppgift bortom detta faktum. Förtjänsten, den ska författaren inbringa! Kostnaden för denna hemsida, den delar vi solidariskt.

Historik

2015 – Bokproduktionen är i full gång.
2015, januari Turning Pages ger ut sin första bok.
2014 Denkers Group övergår i Turning Pages med Gunnar Strandh som huvudägare.
Turning Pages är fortfarande i grunden en författargrupp.
2012 – 2013 Författargruppen Denkers Group bildas av Axel Denke och Gunnar Strandh.
Denkers Group fungerar mer som en stödjande verksamhet.