Om oss

Vem står bakom Turning Pages Förlag?

Vi är en grupp författare, konstnärer och opinionsbildare, som inte ser oss som en latent grupp, utan mera som ett flöde av energi. Medlemmarna avlägger en sorts tysthetslöfte, för att bevara energins kraft att påverka. Det material som kommer ut via oss, har vi gemensamt funnit ligga i linje med författarens rätt till att fritt uttrycka sina attityder och värderingar under eget ansvar. Vi ser oss inte som en politisk grupp – varhelst andra än vill placera oss.

Våra publiceringar

De böcker vi stödjer kommer troligen att finnas i bokhandeln, såvida boklådorna via Bokinfo hittar och finner våra passningar värda en större publik.

Delar av produktionen säljs också direkt via respektive författare.

Vi tjänar heller inga stora pengar på vår verksamhet, utan ser vår uppgift bortom detta faktum. Förtjänsten, den ska författaren inbringa! Kostnaden för denna hemsida, den delar vi solidariskt.

Historik

2021 De av våra böcker som är skrivna på andra språk än engelska och svenska trycks nu även i, och distribueras från, de land (se nedan) som ligger närmast till dessa språkområden.
2019 Våra böcker på engelska trycks nu även i, och distribueras från, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Japan, Kanada och Australien.
2017 Utgivning av våra böcker i Sverige utökas med distribution till Norge, Finland och Danmark.
2015, januari Turning Pages ger ut sin första bok.
2014 Denkers Group övergår i Turning Pages med Gunnar Strandh som huvudägare.
Turning Pages är fortfarande i grunden en författargrupp.
2012 – 2013 Författargruppen Denkers Group bildas av Axel Denke och Gunnar Strandh.
Denkers Group fungerar mer som en stödjande verksamhet.

Hållbarhet

Vi har tagit många steg för hållbar utgivning, vi är klimatneutrala och verkar hela tiden för att våra processer ska få så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi är noga med att samverka med våra distributörer och leverantörer för att uppnå dessa mål. Tryckeriet är ISO 14001-certifierat och vi trycker på FSC- och Svanen-godkända papper. Genom Print on Demand (POD) möjliggör vi en utgivningstillgänglighet över tid som bidrar till en kulturell hållbarhet. Vi ställer även steg för steg om till en digital utgivning, då i kombination med POD, för att få en sömlös övergång från lagrad upplaga till POD och sedan till digitalt.