Book SV Wanted Dead – Life as Reward

Wanted Dead – Life as reward – Att leva med en kvinnlig psykopat/PDT (PsykoDynamiskTänkare/Tänjare)

Författare: Axel Denke
Utgiven: Kommer under 2021
ISBN: 978-91-7609-665-9
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 153
Köp hos
Kommer snart
Kommer snart

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


Att leva med en psykopat är inget sorgearbete – Det är vingslag från Hades

Från en man till andra män om erfarenheter från ett liv med en kvinna som det visade sig ha psykopatiska drag i parrelationen och som chef.

En empatiskt menad bok
En sanningsenlig bok
En bok om ett liv i tragik

En klart nödvändig bok

Detta är ingen faktabok, det vill säga den skulle inte klara ett akademiskt kontrollsystem. Det är en nära självbiografisk bok, men självklart innehåller den referenser till annan litteratur, mera att se som experternas professionella förklaringar till orsaker och verkan. Författaren har samtalat med Eva Rusz och Lars-Olof Tunbrå, som är väl insatta i problematiken, och som skrivit faktaböcker om psykopater, samt stämt av tankar och innehåll med philosophical counsellor Pia Meurling.

Boken, vill ge läsaren en möjlighet att känna igen sig – känna sig mindre ensamt utsatt och förhoppningsvis ge sådana bilder – att den som råkat illa ut – kan ta sig ur i tid till den terapi, som kommer att krävas för att återställa det som en kvinnlig PDT:are sabbat.

Om författaren

Axel Denke är professionell livscoach, företagare, akademiker samt före detta chef i större företags VD-stab med ansvar för information och dess säkerhet. Han har flera examina och ägnar sig numera mycket åt balansen i livet mitt bland ord och måleri.

Författarens 12 år med kvinnlig PDT, ger erfaren styrka bakom orden. Detta är hans första bok inom ämnet.