Book SV Nu när jag älskar mig själv

Nu när jag älskar mig själv

Författare: Karin Nylund Hedberg
Utgiven: 2016-11-09
ISBN: 978-91-7611-818-4
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 194
Färgbilder: 32
Bredd / höjd / rygg: 180 / 200 / 11 mm
Vikt: 367 g
Köp hos
Köp
Köp
Köp
Köp

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


Med inspiration från Kim McMillan har jag gjort mina egna upptäckter om vad som händer med mig ”Nu när jag älskar mig själv”…

Livet som är både utmanande och spännande, är en fantastisk resa som vi färdas igenom här på jorden. Vi utforskar och lär oss en massa saker och vi bidrar också med den gåvan vi kommit hit med.

Dessa korta reflektioner som boken innehåller är och har varit påminnelser för mig det senaste året, hoppas de också kan inspirera dig, på din vandring här på jorden.

I kärlek
Karin

Om författaren

Karin Elisabeth Nylund, född mitt i Stockholm City 1954, gifte sig till Hedberg och levde merparten av sitt begynnande vuxna liv utanför Sverige och mestadels i Asien och Afrika. Där mötte hon tankar, medvetenhet, och insikter kring människans inre storhet och hittade stöd i de Vediska skrifterna i Indien och från 90-talet i konstarten Vedic Art via Curt Källman. Byggstenarna i dessa läror är vikten av och förmågan att våga se sig själv som en kreativ, fri människa bortom dogmer och begränsade mönster.

Idag finner du Karin Nylund Hedberg på Österlen med verksamheter, som kurser inom målerimetoden Vedic Art, föreläsningar, frigörande dans samt författarskap som byggs och vägleds av hjärtats kraft.