Author SV Karin Elisabeth Nylund Hedberg

Karin Elisabeth Nylund, född mitt i Stockholm City 1954, gifte sig till Hedberg och levde merparten av sitt begynnande vuxna liv utanför Sverige och mestadels i Asien och Afrika. Där mötte hon tankar, medvetenhet, och insikter kring människans inre storhet och hittade stöd i de Vediska skrifterna i Indien och från 90-talet i konstarten Vedic Art via Curt Källman. Byggstenarna i dessa läror är vikten av och förmågan att våga se sig själv som en kreativ, fri människa bortom dogmer och begränsade mönster.

Idag finner du Karin Nylund Hedberg på Österlen med verksamheter, som kurser inom målerimetoden Vedic Art, föreläsningar, frigörande dans samt författarskap som byggs och vägleds av hjärtats kraft.