Book SV – Uppvaknandet till medvetandets verklighet

Uppvaknandet till medvetandets verklighet – Självutforskandets meditativa och kontemplativa väg till självinsikt

Författare: Torbjörn Mikael Flatnes
Utgiven: Kommer under 2021
ISBN: 978-91-985370-5-5
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Sidor: 601
Bredd / höjd / rygg: 182 / 257 / 34,5 mm
Vikt:
Köp hos
Kommer snart
Kommer snart

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


Atma Gita

Denna bok är en Guide för att levandegöra och utkristallisera självutforskandets kontemplativa resa, av det kärnfulla medvetande som lever i allting.

Vad medvetandet är och hur det fungerar, är inte är någonting som man utan vidare bara kommer på i en handvändning. Därom inte sagt att det är någonting svårt med det. Men nog borde det ses som en stor angelägenhet att människan ska få en ärlig chans att på ett djupare plan förstå vad det är för bärande princip som ligger till grund för livsupplevelsen.

Medvetandets realitet är i sin ursprungliga essens universellt och fullständigt obundet och det självklara syftet med denna bok blir därför att göra essensen av medvetandets heliga kunskap så tillgänglig som möjligt – för att den som en väsentlig del ska finnas med i den vardagliga livsupplevelsen. Vi ska se att vi är här för att levandegöra den fulla uppskattningen till detta eviga värde.

I den här boken utkristalliseras kontemplationer som en guide för självutforskande. Det är angeläget att insikterna om medvetandet kan komma mänskligheten till del, och i den krassa verklighet som råder nu behöver de tillgängliggöras i en klargörande form. Det material som presenteras i den här boken står på intet vis i motsats till någon annan typ av kunskap, vare sig intellektuell, religiös, filosofisk eller psykologisk, och inte heller i motsats till någon utbildning, vetenskap eller kulturell tradition. Alla goda kunskaper är värda sin plats, de tjänar specifika funktioner för att växandet ska vidmakthållas på olika utvecklingsstadier i det mänskliga vetandets värld.

I utforskandet av medvetandet förefaller det som att orden är för begränsade för att kunna spegla fram en rättvis bild av det som är oändligt. Blickar man förbi begränsningen glimrar paradoxerna mångfasetterat och utforskandet får bli den kompass som pekar ut riktningen till det som lever bortom orden och som en väsentlig del ska finnas med i den vardagliga livsupplevelsen.

Om författaren

Författaren till denna bok, konstnären, den andliga vägfararen, Torbjörn Mikael Flatnes har vandrat den långa vägen (som så många andra), vilket för honom inneburit många år av inre utforskande. Vägen har gått genom olika former av meditation och kontemplativa studier av de heliga skrifter som funnits tillgängliga. Många omdanande, livsavgörande insikter och uppenbarelser har kommit till honom, vissa har passerat med tidens flod, andra av essentiell natur har stannat kvar i hans hjärta som det levande förverkligandet av det universella medvetandets verklighet.