Book SV – Trager Mentastics

En guide till Trager Mentastics – rörelse, beröring, avspänning

Författare: Milton Trager
Publicerad: Kommer under februari 2021
ISBN: 978-91-985370-4-8
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 177
Illustrationer: 32
Storlek bredd / höjd: 178 mm / 254 mm
Köp hos
Kommer snart
Kommer snart

Också i övriga bokhandlar, både fysiska och på internet.


Trager Mentastics – movement as a way to agelessness

Lär dig släppa spänningar och stress. Hitta tillbaka till din kropps naturliga rörelsemönster.

Den här boken är en introduktion till Milton Tragers rörelseövningar som kallas Trager Mentastics.

Mentastics handlar aldrig om hur många, hur snabba eller fysiskt kraftfulla rörelserna är. Mentastics görs i känslan av hur lätta, hur fria, hur sköna och fulländade rörelserna kan bli.

Om författaren

Milton Trager (1908-1997) var en amerikansk läkare som ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur inkännande beröring och lätta rörelser påverkar kroppen och nervsystemet.

Milton Tragers livsverk fortsatte att växa utifrån den speciella förmåga han alltid haft. Att fintona kropp och sinne, att få individen i sin helhet att bli en mer välfungerande, glädjefylld, kreativ och fullödig människa blev hans livsverk, hans konstform och med tiden även hans lära.