Book SV TM-Meditationens Ursprung

TM-Meditationens Ursprung

Författare: Paul Mason
Utgiven: Kommer under 2021
ISBN: 978-91-984790-9-6
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 306
Färgbilder: 23
Svartvita bilder: 38
Utgåva: Andra omarbetade utgåvan
Köp på
Kommer snart
Kommer snart

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


Vid mitten av 1960-talet fick den Transcendentala Meditationen, eller ”TM”, viral spridning världen över. Tekniken har inspirerat popikoner som George Harrison från The Beatles, och tillämpats av maktbärande skikt i samhället som politiker och företagsledare. I Sverige har närmare hundratusen människor lärt sig meditationstekniken, bland andra Margot Wallström och Tage Danielsson.

TM:s främste profet och propagandist Maharishi Mahesh Yogi ville lära ut TM och sprida tekniken över hela Världen. Effekterna skulle leda till en bättre och fredligare Värld, samtidigt som individen skulle få ett bättre liv, både andligt och materiellt. TM har forskats på med vetenskapliga metoder och många fantasifulla experiment har utförts – hur påverkas till exempel kriminaliteten i ett område när några hundra avancerade meditatörer utövar TM där? Dåvarande polischefer i både Washington och Stockholm kan svara på den frågan.

Metoden har också med framgång lärts ut som hjälp för elever i många skolor, interner i fängelser och hemvändande soldater med posttraumatiskt stressyndrom.

Men, var kom TM ifrån?
Vem var Maharishi Mahesh Yogi?
Och vem var hans lärare och Mästare, den mystiske och gåtfulle Guru Dev?

Guru Dev – Swami Brahmananda, mannen som 1941, efter långvarig övertalning, intog klostersätet Jyotirmath i norra Indien, ett kraftcentrum för hinduismen, som hade stått tomt och obemannat i 165 år.

Vad hände vid Guruns död, och vem kan man säga blev hans rättmätiga arvtagare?

Dessa frågetecken och många fler rätas ut av bokens författare, Paul Mason, som liftade till Indien 1970 och fick lära sig TM direkt vid källan. Detta inspirerade honom till att forska om TM:s ursprung. Paul Mason berättar om Maharishis “okända år”, konflikterna efter Mästarens död och mycket mer. Författaren gräver djupt i sällsynta källor och har även översatt ovanligt källmaterial från sanskrit som rör TM:s ursprung.

Om författaren

Paul Mason liftade till Indien 1970. Han kom i kontakt med Maharishi Mahesh Yogis Ashram i Rishikesh och lärde sig Transcendental Meditation där. Han har sedan dess forskat i historien om den Transcendentala Meditationen och mästartraditionen bakom den.

Han har skrivit flera böcker med koppling till meditation och ursprunget i den Indiska traditionen.