Book En – Självmedvetet ledarskap

Självmedvetet ledarskap, Liv – bortom hjärta och vatten

Författare: Benny Johansson
Publicerad: 2020-01-20
ISBN: 978-91-985370-3-1
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 364
Illustrationer: 32
Illustrationer i färg: 15
Bredd / höjd / rygg: 152 / 229 / 21 mm
Vikt: 747 g
Köp hos
Köp
Köp
Köp

Också i övriga bokhandlar, både fysiska och på internet.I Självmedvetet ledarskap, Liv – bortom hjärta och vatten, beskrivs livets undervisning, som självaktivt lärande i syfte att vidga perspektivet på vem och vad vi, i egenskap av människor, är och vad vi gör på planeten jorden. Hur vi genom ökad självmedvetenhet kan förändra karma och utfallet av livet, i linje med önskan av kärleksfullt självmedvetna upplevelser.

Budskapet är förenat med ett visst mått av utmaning och är en smula provokativt. För den vetgirige anas ett uns av underhållning, betraktat ur ett okonventionellt perspektiv på livets essens. Antar du utmaningen, väl förberedd att expandera dina föreställningar bortom dina egna gränser om vad som är möjligt, finner du din plats och dina perspektiv, som självvalda i ett gränslöst universum. Du erfar och förblir självmedvetet medveten om ditt fulla ansvar för att du skapar ditt liv fullt ut i alla avseenden i spegling av dina medmänniskor.

Här föreligger några spår att följa:

  • Ditt icke lokala själv bär sanningens stämpel – medan ditt lokala själv är illusionistiskt
  • Kvantfältet är programmerbart – där du är programmakaren
  • DNA är självmedvetet och svarar på dina tankar, ord och känslor
  • Hjärtat är din kvantkoordinator – självlycka/kärlek stärker dess tillhörighet
  • Du skapar dig själv kontinuerligt från nivån av självmedvetenhet
  • Konsumtion av icke lokalt vatten stödjer din självmedvetna utveckling
  • Livet är att leva sitt karma – där du bestämmer dess regi och innehåll

Recensioner och omdömen

”Fascinerande, utmanande och en aning provokativ. En explorerande och utvecklande essä av medvetandets gränser i handling och praktik.”
Lars-Eric Uneståhl

”Uppseendeväckande men fullt adekvat kan självmedvetet ledarskap kopplas ihop med den nu rådande pandemin. Exemplifierat med det kvinnliga ledarskapets framgångsrika recept på att hejda virusets framfart i världen.”
Erika Mikaelsson, journalist

Om författaren

Benny Johansson, Dr Med Vet, har i egenskap av innovativ vetenskapsman med specifikt forskningsintresse för kroppens fysiologiska vatten, bidragit till dess bemyndigande och förståelse.

Kroppens vatten utgör den dynamiskt aktiva matris över vilken den fysiskt objektiva kroppen i egenskap av holografisk projektion av självmedvetandet, kontinuerligt transformeras till biologiskt liv.