Author SV Paul Mason

Paul Mason liftade till Indien 1970. Han kom i kontakt med Maharishi Mahesh Yogis Ashram i Rishikesh och lärde sig Transcendental Meditation där. Han har sedan dess forskat i historien om den Transcendentala Meditationen och mästartraditionen bakom den.

Han har skrivit flera böcker med koppling till meditation och ursprunget i den Indiska traditionen.