Author SV Milton Trager

Milton Trager (1908-1997) var en amerikansk läkare som ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur inkännande beröring och lätta rörelser påverkar kroppen och nervsystemet.

Milton Tragers livsverk fortsatte att växa utifrån den speciella förmåga han alltid haft. Att fintona kropp och sinne, att få individen i sin helhet att bli en mer välfungerande, glädjefylld, kreativ och fullödig människa blev hans livsverk, hans konstform och med tiden även hans lära.