Author SV Milton Trager

Milton Trager (1908-1997) var en amerikansk läkare som ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur inkännande beröring och lätta rörelser påverkar kroppen och nervsystemet. I unga år var han verksam som professionell boxare, dansare och akrobat.

Milton Tragers livsverk växte utifrån den speciella förmåga han alltid haft. Att fintona kropp och sinne, att få individen i sin helhet att bli en mer välfungerande, glädjefylld, kreativ och fullödig människa blev hans livsverk, hans konstform och med tiden även hans lära.