Author SV Benny Johansson

Benny Johansson, Dr Med Vet, har i egenskap av innovativ vetenskapsman med specifikt forskningsintresse för kroppens fysiologiska vatten, bidragit till dess bemyndigande och förståelse.

Kroppens vatten utgör den dynamiskt aktiva matris över vilken den fysiskt objektiva kroppen i egenskap av holografisk projektion av självmedvetandet, kontinuerligt transformeras till biologiskt liv.