Author SV Axel Denke

Axel Denke är professionell livscoach, företagare, akademiker samt före detta chef i större företags VD-stab med ansvar för information och dess säkerhet. Han har flera examina och ägnar sig numera mycket åt balansen i livet mitt bland ord och måleri.