Book SV – Trager Mentastics

En guide till Trager Mentastics – rörelse, beröring, avspänning

Författare: Milton Trager och Cathy Hammond
Utgiven: 2021-08-08
ISBN: 978-91-985370-4-8
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Översättning: Agneta Pleijel
Sidor: 179
Svartvita bilder: 97
Bredd / höjd / rygg: 178 / 254 / 10,6 mm
Vikt: 490 g
Köp hos
Köp
Köp

Kan köpas på kurser anordnade av Svenska Tragerföreningen.

Finns även i bokhandlarna, både de fysiska och på internet.


Trager Mentastics – movement as a way to agelessness

Lär dig släppa spänningar och stress. Hitta tillbaka till din kropps naturliga rörelsemönster.

”Värdet av alla ord och det enda syftet med den här boken är
att stimulera din längtan att genom rörelse utforska en unik väg
till personlig utveckling och psykofysisk integrering.”
– Milton Trager –

Den här boken är en praktisk, inspirerande och poetisk introduktion till den amerikanske läkaren Milton Tragers rörelseövningar som kallas Trager® Mentastics. Övningarna är ett sätt att med öppen nyfikenhet och lyhördhet öka medvetenheten om vår kropp och hur vi kan röra oss mjukare, lättare och friare. Allt utifrån våra egna förutsättningar.

Boken är översatt till svenska av författaren Agneta Pleijel och är rikt illustrerad med svartvita fotografier där Milton Trager själv visar flera av övningarna.

Enkla rörelser till självhjälp

Boken fokuserar på de enkla rörelser till självhjälp som är en del av behandlingsformen Trager Approach, även kallat Psykofysisk integrering. Milton Trager och hans fru Emily döpte rörelserna till ”Mentastics”. En ganska logisk och fyndig sammansättning av orden ”mental och gymnastik”. Men Trager Approach är mer än dessa rörelser. Den omfattar även en kroppsbehandling, som utförs av en diplomerad Tragerterapeut med klienten liggande på ett behandlingsbord.

Släppa spänningar och stress

Trager Mentastics är enkla rörelseövningar som kan få spänningar orsakade av stress att släppa och ersätta värk, smärta och stelhet med välbehag. Rörelserna är lätta att utföra, väldigt mjuka och fungerar oavsett ålder och funktionsförmåga. De kan vara såväl meditativa som lekfulla. Att införliva rörelserna i din vardag kan bli ett enkelt sätt att bli mjukare, rörligare och förbättra din kroppshållning, andning och balans. Att använda det icke-verbala språk som Mentastics är, ger snabbt ett förändrat sinnestillstånd där det är möjligt att kommunicera med våra djupaste medvetandenivåer.

Hur kan rörelsen kännas lättare, friare?

Centralt i Mentastics är att utforska och känna vikten i våra rörelser och återkommande ställa frågorna: ”Hur kan jag använda min kropp för att kunna röra mig mer avspänt, med mindre ansträngning?”, ”Hur kan den här rörelsen kännas lättare, friare? Och ännu friare än det här?”.

Minsta rörelse åtföljd av dessa frågor kan åstadkomma kvalitativa förändringar, inte bara i den fysiska rörelsen utan även i känsloupplevelsen av din hållning och hur du för dig, din andning, ditt inre – och ditt sätt att förhålla dig till emotioner och tankar.

Mentastics handlar inte om hur många, hur snabba eller fysiskt kraftfulla rörelserna är, utan görs i stället i känslan av hur lätta, hur fria, hur sköna och fulländade rörelserna kan bli.

Positiva känslomässiga upplevelser överbryggar

Grundfilosofin i Trager Approach är i princip att tillföra så många positiva, behagliga känslomässiga upplevelser att de överbryggar smärtsamma och negativa. Det positiva tar överhanden och det avspeglar sig i hela människan såväl i sinnet som i uttrycket och i kroppens rörelser.

En viktig del är vad Milton Trager kallade ”hook-up”, det finstämda tillstånd som uppstår när man i rörelse kommer i kontakt med den universella kraft som omger oss alla. En känsla djupare än avslappning. Känslan är frid och ger ett harmoniskt flöde av energi och rytm, som meditation i rörelse. Milton Trager betonade vikten av att förmedla någonting bättre, ljusare, öppnare, mera levande och framför allt en djup känsla av fridfullhet och kärlek till livet. Ytterst handlar Trager Approach om upplevelsen av att kropp och själ är en enhet.

Om författaren

Milton Trager (1908-1997) var en amerikansk läkare som ägnade sitt liv åt att utforska effekterna av hur inkännande beröring och lätta rörelser påverkar kroppen och nervsystemet. I unga år var han verksam som professionell boxare, dansare och akrobat.

Milton Tragers livsverk växte utifrån den speciella förmåga han alltid haft. Att fintona kropp och sinne, att få individen i sin helhet att bli en mer välfungerande, glädjefylld, kreativ och fullödig människa blev hans livsverk, hans konstform och med tiden även hans lära.