Book SV Den Transcendentala Meditationens Ursprung

Den Transcendentala Meditationens Ursprung

Författare: Paul Mason
Utgiven: Kommer under 2018
ISBN: 978-91-984790-9-6
Format: Mjukband
Språk: Svenska
Antal sidor: 328
Utgåva: Andra omarbetade utgåvan

Om du ska köpa flera olika böcker samtidigt gå till Turning Pages Shop


Paul Mason liftade till Indien från Storbritannien år 1970. När han besökte Maharishis Ashram i Rishikesh fick han lära sig Transcendental Meditation, eller TM. Upplevelsen av detta sporrade honom att gräva djupare i hur man historiskt har lärt ut meditation.

Intresset för den Transcendentala Meditationen ledde honom till forskning om Maharishis mästare Guru Dev, Swami Brahmananda Saraswati, Shankaracharya av Jyotirmat.

Guru Dev tillskrivs äran av att ha återupplivat kunskapen om hur man lär ut den Transcendentala Meditationen.

Då ytterst lite var känt om Maharishi Mahesh Yogis tidiga liv och om ursprunget till den Transcendentala Meditationen, så gav Paul Mason sig själv uppgiften att ta fram så mycket information som stod att finna.

I denna bok, “Den Transcendentala Meditationens Ursprung”, vill han ge läsaren en bättre förståelse för hur och varför Maharishi Mahesh Yogi spred läran om den Transcendentala Meditationen världen över. Boken ger bakgrundsinformation om Maharishi Mahesh Yogi och hans Mästare Guru Dev, Swami Brahmananda Saraswati, och utgör en källa till information om deras respektive läror och tekniker.

Boken tillhandahåller information om Maharishis “okända år”, från tiden när hans Mästare hade gått bort, och genom det gradvisa uppbyggandet av den mission han förelagt sig, att andligen regenerera världen.

Den gräver djupt i sällsynta källor för att ge detaljerade beskrivningar och ge profil åt lärorna hos både Mästare och lärjunge, och ger på så sätt läsaren möjlighet till initierade jämförelser av båda dessa lärares metoder och mål.

Om författaren

Paul Mason liftade till Indien 1970. Han kom i kontakt med Maharishis Mahesh Yogis Ashram i Rishikesh och lärde sig Transcendental Meditation där. Han har sedan dess forskat i historien om den Transcendentala Meditationen och mästartraditionen bakom den.

Han har skrivit flera böcker med koppling till meditation och ursprunget i den Indiska traditionen.